Giới thiệu bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên
Văn lớp 8

Giới thiệu bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên

Đề bài: Em hãy lập dàn ý chi tiết để trình bày giới thiệu bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên. DÀN Ý I.    Mở bài Giới thiệu bài thơ Ông đồ của nhà thơ Vũ Đình Liên –    Giới thiệu hoàn cảnh xã hội Việt Nam cái thời tàn của nho học. –    Giới thiệu nhà thơ…

Đọc tiếp

Phân tích nhân vật trữ tình trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên
Văn lớp 8

Phân tích nhân vật trữ tình trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên

 Đề bài:  Em hãy viết bài văn Phân tích nhân vật trữ tình trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên. Mở bài Phân tích nhân vật trữ tình trong bài thơ Ông đồ của Vũ Đình Liên Nếu sức mạnh của thơ nằm ở khả năng gợi cảm và truyền cảm của nó, thì có thể coi “ông đồ”…

Đọc tiếp

Bài văn phân tích nhân vật con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ
Văn lớp 8

Bài văn phân tích nhân vật con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ

Để bài: Em hãy viết bài văn Phân tích nhân vật con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. Mở bài Bài văn phân tích nhân vật con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ Với nhân vật con hổ trong vườn thú được miêu tả như một tính cách dữ dội, lớn lao, đầy dằn vặt…

Đọc tiếp

Phân tích tâm trạng con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ
Văn lớp 8

Phân tích tâm trạng con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn Phân tích tâm trạng con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ. Bài phân tích của một học sinh lớp 8 tại Hà Nội. Mở bài Phân tích tâm trạng con hổ trong bài thơ Nhớ rừng của Thế Lữ Nhớ rừng là một bài thơ nổi tiếng của phong trào…

Đọc tiếp

Phân tích bài thơ Muốn làm thằng cuội của Tản Đà
Văn lớp 8

Phân tích bài thơ Muốn làm thằng cuội của Tản Đà

Đề bài: Bài phân tích tác phẩm của một bạn học sinh lớp 9 trường THCS Tiên Lãng. Chúng ta cùng đọc bài văn phân tích bài thơ Muốn làm thằng cuội của Tản Đà để thấy rõ cái ngông của ông. Mở bài Phân tích bài thơ Muốn làm thằng cuội của Tản Đà Trong văn chương Tản Đà cùng…

Đọc tiếp

Phân tích cái ngông của nhà thơ Tản Đà trong bài thơ Muốn làm thằng cuội
Văn lớp 8

Phân tích cái ngông của nhà thơ Tản Đà trong bài thơ Muốn làm thằng cuội

Đề bài: Em hãy viết bài văn phân tích bài thơ Muốn làm thằng Cuội để thấy rõ cái ngông của nhà thơ Tản Đà. Mở bài Phân tích cái ngông của nhà thơ Tản Đà trong bài thơ Muốn làm thằng cuội Bài thơ viết theo thể Đường luật thất ngôn bát cú. Niêm luật đầy đủ, đối ý, đôi…

Đọc tiếp

Cảm nghĩ của em về cái ngông của Tản Đà qua bài Muốn làm thằng Cuội
Văn lớp 8

Cảm nghĩ của em về cái ngông của Tản Đà qua bài Muốn làm thằng Cuội

Đề bài: Em hãy nêu cảm nghĩ của mình về tâm sự và cái ngông của Tản Đà qua bài Muốn làm thằng Cuội. Mở bài Cảm nghĩ của em về cái ngông của Tản Đà qua bài Muốn làm thằng Cuội Bài thơ có sức hấp dẫn do lời thơ tự nhiên, giản dị, có nhiều hình ảnh bắt nguồn…

Đọc tiếp

Nhận xét về giọng điệu bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của nhà thơ Phan Châu Trinh
Văn lớp 8

Nhận xét về giọng điệu bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của nhà thơ Phan Châu Trinh

Nhận xét về giọng điệu bài thơ Đập đá ở Côn Lôn của nhà thơ Phan Châu Trinh. Bài thơ vừa tả những gian nan khổ ải người tù yêu nước ở Côn Đảo phải chịu đựng, vừa miêu tả chí khí anh hùng, tư thế bất khuất của họ. Bài thơ có giọng điệu hào hùng, mạnh mẽ thể…

Đọc tiếp

Cảm nhận của em về khí phách anh hùng của người chiến sĩ yêu nước Phan Châu Trinh qua bài Đập đả ở Côn Lôn
Văn lớp 8

Cảm nhận của em về khí phách anh hùng của người chiến sĩ yêu nước Phan Châu Trinh qua bài Đập đả ở Côn Lôn

Đề bài: Em hãy nêu Cảm nhận của mình về khí phách anh hùng của người chí sĩ yêu nước Phan Châu Trinh qua bài Đập đả ở Côn Lôn. Mở bài Cảm nhận của em về khí phách anh hùng của người chiến sĩ yêu nước Phan Châu Trinh qua bài Đập đả ở Côn Lôn Đập đá ở Côn…

Đọc tiếp