Văn lớp 8

Phân tích giá trị hiện thực được thể hiện trong đoạn trích Tức nước vỡ bờ

Tức nước vỡ bờ tái hiện chân thực về bức tranh nông thôn Việt Nam mùa sưu thuế, trong đó thân phận người nông dân trở nên nhỏ bé, cơ cực vì trăm thứ thuế vô lí. Bằng những hiểu biết của bản thân sau khi học xong đoạn trích này, em hãy  phân tích giá trị hiện thực được…

Đọc tiếp