Văn lớp 3

Kể lại một mẩu chuyện “Nhà bác học không ngừng học ”

Kể lại một mẩu chuyện “Nhà bác học không ngừng học ”

Đề bài: Em hãy Kể lại một mẩu chuyện “Nhà bác học không ngừng học ”

Đác Uyn là một nhà bác học lừng danh trên thế giới, nhưng lúc nào ông cũng chăm chú học tập nghiên cứu, không ngừng đem tài năng và sự hiểu biết của mình phục vụ nhân loại.

CÓ một lần, thấy ông cặm cụi miệt mài đọc sách giữa đêm khuya, người con hỏi: “Cha đã là nhà bác học, còn phải ngày đêm học tập nghiên cứu làm gì cho mệt”. Nghe con nói vậy, ông rất buồn nhưng rồi ông bình thản trả lời con: “Bác học không có nghĩa là ngừng học”. Với cách sông và suy nghĩ như vậy, dù tuổi đã cao, Đác Uyn vẫn say mê học tiếng Đức. Con ông nhã ý muôn giúp ông dịch các tài liệu khoa học tiếng Đức. Ông không bằng lòng và ôn tồn nói với con: “Cha muôn tự mình đọc được các tài liệu ấy”. Kết quả, Đác Uyn không những đọc thông thạo tiếng Đức mà còn nhiều thứ tiếng nước ngoài khác nữa.

Mẩu chuyện “Nhà bác học không ngừng học” để lại cho em một ấn tượng đẹp về một nhà bác học lừng danh trên thế giới: Đac Uyn. Đúng như Lênin đã từng dạy: “Học! Học nữa! Học mãi!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *