Văn lớp 4

Giới thiệu về lễ hội quê em lớp 4

Đề bài: Em hãy viết bài văn giới thiệu về lễ hội ở quê em. Bài làm của một học sinh lớp 4 tại Thanh Oai.

Quê em ở vùng Hoa Lư, Ninh Bình. Hàng năm, nhân dịp lễ hội vua Đinh Tiên Hoàng, làng em tể chức một hội thi thơ cho tất cả những ai yêu văn học trong và ngoài làng. Đề thi thường do ban tổ chức lựa chọn kĩ càng. Đó là những tay văn học nổi tiếng trong vùng. Ngày xưa, thường những vị Tuần phủ, Chủ tỉnh làm chủ tịch hội đồng chấm thơ. Những ai làm được bài thơ hay, có ý nghĩa theo đúng chủ đề thì sẽ được giải. Phần thưởng tuy chỉ là mấy vuông nhiễu điều, gói chè, mươi quả cau nhưng ai cũng cảm thấy vinh dự và hãnh diện.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *