phan-tich-cau-tho-ban-tay-ta-lam-nen-tat-ca-co-suc-nguoi-soi-da-cung-thanh-com
Văn lớp 7

Phân tích câu thơ Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Đề bài: Trong bài ca vỡ đất có câu “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Vận dụng những hiểu biết của mình, em hãy phân tích 2 câu thơ trên. I. Dàn ý chi tiết cho đề phân tích câu thơ “Bàn tay ta làm nên tất cả/ Có sức người sỏi…

Đọc tiếp