phan-tich-gia-tri-nhan-van-trong-chieu-doi-do-cua-li-cong-uan
Văn lớp 8

Phân tích giá trị nhân văn trong “Chiếu dời đô” của Lí Công Uẩn

Chiếu dời đô của Lí Công Uẩn thể hiện được tính bức thiết trong việc dời đô. Sau khi học xong bài Chiếu dời đô, anh chị hãy phân tích giá trị nhân văn có trong “Chiếu dời đô”. Mở bài Phân tích giá trị nhân văn trong “Chiếu dời đô” của Lí Công Uẩn Trong chế độ phong kiến Việt…

Đọc tiếp