Tả cây bút chì của em lớp 3
Văn lớp 3

Tả cây bút chì của em lớp 3

Đề bài: Hãy chọn một đồ dùng học tập (hoặc một đồ vật) mà em thích và viết thành một bài văn nói về đồ vật ấy. Mở bài Tả cây bút chì của em “Nghe ba mẹ nói, năm lớp hai vừa rồi Thảo Linh đạt học sinh giỏi phải không? Thế là giỏi và ngoan lắm. Dì tặng con…

Đọc tiếp